Green atrium Bratislava Trnávska ul.

Bytový komplex