Stavebný dozor

Stavebný dozor vykonáva a dohliada nad stavebnými prácami podľa Stavebného zákona, t. j. Zákon č. 50/1976 Zb. a to konkrétne v § 46b.

Stavebný dozor sleduje spôsob uskutočňovania stavby vzhľadom na ochanu a bezpečnosť pri práci, správnu inštaláciu stavebných materiálov, ako aj prevádzku technického vybavenia na stavbe. Taktiež zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, dodržiavanie technických požiadaviek a vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré sa na stavbe zistili. Stavebný dozor si netreba zamieňať s autorským dozorom! Autorský dozor vykonávame na nami projektovaných stavbách, nezávysle od stavebného dozora, ktorý môže vykonávať káždá oprávnená osoba (alebo firma)

V prípade, že potrebujete vykonať stavebný dozor na Vašej stavbe, neváhajte nás kontaktovať.

 

Zaujal Vás tento článok? V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. Kontaktujte nás