Štúdia – obsah

Ide o najdôležitejšiu projekčnu fázu!
A práve túto vec mnoho projektantov podceňuje. Práve v tejto fáze sa o všetkom rozhoduje.
Úlohou je spoločne nájsť zlatú strednú cestu tak, aby dom spĺňal vaše požiadavky aj naše vízie a poznatky.
Zároveň, aby sa čo najlepšie využili danosti pozemku, orientácia k svetovým stranám, svahovitosť, susedné stavby…
Nájsť ideálnu dispozíciu domu v kombinácii s ideálnym vzhľadom je výsledkom dlhého hľadania a tak ako aj v iných oblastiach nastáva chvíľa, kedy je rozumné prijať najlepší možný kompromis. Toto vám žiaden typový katalogový dom neponúkne!
Projekt je živá hmota, ktorá sa neustále formuje. Tento proces robíme interaktívne, vďaka tomu vidíte, že posun prvkov v pôdoryse môže mať zásadný vplyv na vonkajší vzhľad domu a naopak. Obzvlášť dôležité je zosúladiť orientovanie okien na juh a zatienenie susednými objektami.
Cesta od prvého stretnutia po finálnu štúdiu býva niekedy jednoduchá a rýchla a niekedy je to doslova beh na dlhé trate. Je tam mnoho limitujúcich faktorov.
Vzásade vznikne viacero pracovných variantov, ktoré sú samozrejme všetky súčasťou štúdie.
Ideálne by bolo každú zmenu osobne konzultovať, ale v dnešnej dobe sa nám dobre osvedčila aj elektronická komunikácia.
K vypracovaniu štúdie (ale aj pre ďalšie fázy) je nevyhnutné mať:
  • územnoplánovaciu informáciu od stavebného úradu (ide o informácie ohľadne veľkosti domu, podlažnosti, tvaru strechy, odstupov a pod.)
  • geodetom zameraný pozemok vrátane výškopisu
  • overené siete v lokalite (k štúdii nie sú nevyhnutné, ale môžu odhaliť nejeden problém, napr. gravitačné napojenie na kanalizáciu, ochranné pásmo plynu a pod.)
Obsah finálnej architektonickej štúdie (AŠ):
  • situácia (zakreslenie domu do pozemku)
  • pôdorysy s rozmermi
  • schematické rezy
  • pohľady
  • vizualizácie – 3D zobrazenie
Architektonická štúdia je podkladom pre spracovanie projektu pre stavebné povolenie a následne projektu pre realizáciu.
Zaujal Vás tento článok? V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. Kontaktujte nás