Polyfunkčný dom Pezinok

Alternatíva 1

Alternatíva 2